Græs

Andelsforeningens græsgruppe sørger for græsslåning af foreningens fællesområder

Græsset slås 1 x ugentlig, efter en turnus plan, i perioden april - oktober.

 En enkelt turnus varer 2 uger

Sne

Andelsforeningens snegruppe rydder sne på foreningens gangarealer og parkeringsplads.

Sneen ryddes dagligt i henhold til lovgivningen, efter en turnusplan, i perioden november - marts.

Se Græs og Sne turnus planer her.


DMI  5 døgns prognose for Måløv