Retningslinjer for vedligeholdelse og beboeransvar er ved at blive opdateret.

 udgaven fra 2012 kan være i modstrid med foreningens vedtægter fra 2018.