Ved ønske om salg og udtrædelse af Andelsboligforeningen udfyldes:
Anmodning om udtræden af andelsforeningen. (Klik på)
Samtidigt angiver du om du ønsker at indstille andre til overtagelse af andelen.
Jf. foreningens vedtægter.
Blanketten afleveres til bestyrelsen
Bestyrelsen igangsætter derefter
Procedure ved udtrædelse af andelsforeningen.