Fællesarbejde | A/B Østerhøj Park

A/B Østerhøj Park

Arbejdsgrupper

I andelsboligforeningen er der oprettet forskellige arbejdsgrupper som beboerne i andelsboligforeningen skal deltage i.
Medlemmer af bestyrelsen har ikke pligt til at melde sig til arbejdsgrupperne.
Øvrige voksne medlemmer af andelsboligforeningen skal efter kunnen og formåen tilmelde sig 2 el. flere af arbejdsgrupperne.
Kontaktpersonen for arbejdsgruppen indkalder til møder.
Se arbejdsgrupperne her.

Arbejdsdage

Endvidere er der fastlagt 2 årlige arbejdsdage, hvor der udføres forefaldende arbejde i foreningen.
Ved manglende deltagelse, kan pålagt arbejde udføres på en anden dag eller der opkræves et engangsbeløb se vedtægterne § 8.4.