Renovation | A/B Østerhøj Park

A/B Østerhøj Park

Ny affaldsordning
Foreningen er overgået til sortering i fraktionerne, Metal, glas, plast, papir, pap, mad og restaffald. 
se afhentningsplan
Poser til madaffald kan hentes i fælleshuset.

Farligt affald, kemikalier, lak, maling o.lign  stilles i det skab  beregnet til farligt affald, som står i  affaldsskuret.

Storskrald afhentes hver 4 uge om fredagen se afhentningsplan.
Storskrald hensættes først torsdag efter kl.18.00 af hensyn til de beboere der bor nærmest.
Husk  småt brandbart skal i gennemsigtige plastsække.

Haveaffald afhentes i ulige uger om tirsdagen i perioden fra 1. marts til 30 november.
Alt haveaffald skal i haveaffaldscontainere. Undtaget er grene, som bundtes (max. 1½m længde) og lægges ved siden af. 
Haveaffaldscontainere sættes på plads samme dag.  

Der må ikke lægges plastsække i containerne, eller stilles haveaffald i plastsække.

Link til  Ballerup affald selvbetjening

Informationer om den nye affaldsordning