Salg af andel | A/B Østerhøj Park

A/B Østerhøj Park

Ved ønske om salg og udtrædelse af Andelsboligforeningen udfyldes:
Anmodning om udtræden af andelsforeningen.
Samtidigt angiver du om du ønsker at indstille andre til overtagelse af andelen.
Jf. foreningens vedtægter.
Blanketten afleveres til bestyrelsen
Bestyrelsen igangsætter derefter
Procedure ved udtrædelse af andelsforeningen.

Udover udfærdigelse af syns, vvs og el rapport skal der efter d. 13 november 2022 

 også udstedes et nyt energimærke på andelen.

Udgifterne til disse dokumenter afholdes af andelshaveren.