Generalforsamlings referater | A/B Østerhøj Park

A/B Østerhøj Park

Se referat fra generalforsamling 2020  her.

Se referat fra generalforsamling 2021 her.

Se referat fra generalforsamling 2022 her.

Se referat fra ekstraordinær generalforsamling 2023 her.

Se referat fra generalforsamling 2023 her.