Generalforsamling | A/B Østerhøj Park

A/B Østerhøj Park

Generalforsamlingen finder sted hvert år i November måned.

Bestyrelsen bliver valgt blandt beboerne på generalforsamlingen.

Formanden bliver valgt direkte af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Øvrige medlemmer er på valg hvert 2 .det år.

Generalforsamlingen fastsætter hvert år andelens værdi og næste års husleje.

Revisoren , der har udarbejdet regnskabet, deltager og fremlægger regnskabet.

Du kan finde sidste års regnskab, som årsrapporter og budgetter her.