Renovationsordningen fungerer med 1 affaldsstativ til hver andelshaver.

Dagrenovationen afhentes en gang om ugen p.t. om torsdagen.
Storskrald afhentes hver 4 uge om fredagen se afhentningsplan.
Storskrald hensættes først torsdag efter kl.18.00 af hensyn til de beboere der bor nærmest.
Husk  pap skal bundtes og småt brandbart skal i gennemsigtige plastsække.
Kemikalier, lak, maling o.lign afleveres på Genbrugstationen.
Haveaffald afhentes i ulige uger om tirsdagen i perioden fra 1. marts til 30 november.
Alt haveaffald skal i haveaffaldscontainere. Undtaget er grene, som bundtes (max. 1½m længde) og lægges ved siden af. 
Haveaffaldscontainere sættes på plads samme dag. Der må ikke lægges plastsække i containerne
eller stilles ekstra haveaffald i plastsække.
Link til  Ballerup affald selvbetjening

Informationer om den nye affaldsordning